de gevleugelde woorden in de praktijk van financieel management die duidelijk maken dat ‘cash’ onontbeerlijk is voor het functioneren van een organisatie. En dat cash de bron én de resultante is van alle geldstromen in uw bedrijf. Geldstromen waarop u invloed uitoefent door de keuzes die u maakt, maar die ook door externe factoren worden beïnvloed. Tekort aan cash kan het faillissement van ondernemingen inleiden. Daarom is het bij goed financieel management van belang uw kengetallen goed te bewaken, te verbeteren, en voorbereid te zijn op diverse toekomstscenario’s.

De belangrijkste financiële kengetallen bewaken

Op basis van langdurige ervaring met de financiële analyse van business cases, financieel management en toezicht, hebben wij een compact dashboard voor u gemaakt met de belangrijkste financiële kengetallen. Het grafische dashboard en de beperking tot de meest essentiële kengetallen helpen u de verantwoordelijkheid van het managementteam en de toezichthouders te mobiliseren. Door de focus op de kern van de zaak ook begrijpbaar voor non-financials. Doel is het bewaken van de financiële stabiliteit, zodat ook bij u cash Koning is!

De ‘planning&control’-cyclus verbeteren

Met onze betrokkenheid helpen wij u de kwaliteit van uw planning & control cyclus te verbeteren. Op alle onderdelen van de P&C-cyclus reiken wij u onze ondersteuning en ervaring aan, gericht op het brengen van structuur en betere financiële bewaking van risico’s.De ‘lange’ planning & control cyclus

De lange planning & control cyclus bestaat uit de jaarlijkse evaluatie en bijstelling van uw strategie. Deze
vormt de basis voor het operationeel uitwerken van de bijbehorende risico’s en kansen. Concreet levert dit een meerjarenplan en meerjarenbegroting op waarin altijd meerdere scenario’s geëvalueerd moeten worden.
Jaarlijks wordt de strategische evaluatie gevoed met een benchmark analyse waarmee u uw ontwikkeling met die van uw concurrenten vergelijkt. Dit inspireert u om de dingen nog beter te willen doen!

De ‘korte’ planning & control cyclus

Gedurende het jaar bewaakt u in de korte planning & control cyclus periodiek de ontwikkeling van uw kengetallen. Deze is vooral gericht op het bewaken van de operationele rentabiliteit. Tevens moet een kritische analyse early warnings opleveren voor afwijkingen ten opzichte van uw meerjarenplan, en zo nodig de bijstelling daarvan initiëren. Onze monitoring tools bieden u houvast om dit proces te verbeteren, en het financiële bewustzijn telkens top-of-mind te houden.